Verspriechen & Gesetz Beaver

BEAVERLOGO


VERSPRIECHEN

Ech wëll e gudde Beaver ginn, deelen, ëmmer fläisseg sinn.


GESETZ

E Beaver as frou.

Beaver as fläisseg.

E Beaver denkt un d’Natur.

E Beaver hëlleft iwwerall.