Verspriechen & Charte Explorer

 

gggggg


VERSPRIECHEN

Ech versprieche, mäi Bescht ze dinn,

fir meng Flischte géintiwwer der Gesellschaft a mir selwer ze erfëllen,

fir no de Wäerter vum Scoutsgesetz ze liewen

a fir mech mat Iech zesummen anzesetzen fir eng besser Welt.


CHARTE