Aktion „E Stopp fir e Mupp“

Grouss an Kleng hunn sech dësen Samschden bei der HoGa getraff, fir zesummen eng grouss Sammelaktioun vun Stepp fir e Mupp ze starten. Mir soen Madame Nash Merci, déi sech Zäit geholl huet fir mat engem trenéierten Mupp bei ons ze kommen an ons ze weisen wat esou en Mupp alles kann. Et goufen vill Froen gestallt an beäntwert.