HoGa Summerfest 2017

Trotz schlechtem Wieder, hutt sech onsen Grupp et net huelen gelooss den lëschten Weekend den Ofschloss vun engem Super Scoutsjoer ob onsem HoGa Summer fest ze feieren. D’Elteren haten nieft engem leckeren Snack Méiglechkeet erëm selwer an d’Aktivitéiten vun den Branchen anzetauchen