Kleeschensfeier

Dëse Weekend war den Kleeschen m Housécker op Besuch an hun zesummen mat den Scouten, Frënn a Famill eng Zaitrees duerch 100 Joer HoGa gemaach, vill gelaach, flott Saachen aus der Tombola gewonnen, Kaffi a Kuch genoss an Happy birthday gesongen. Natierlesch huet den Kleeschen et sech net huelen gelooss all Kand eppes Klenges do ze loossen.

🎅🏻.