Croix Rouge Bazar 2017

Den 12.11.2016 waren Scouten, Explorer, Cheffen an de Comité och nees um Croix Rouge Bazar um Lampertsbierg vertrueden an hunn sech em Garderobe gekëmmert.