Croix Rouge Bazar 2018

Den 18.11.2018 waren Scouten, Explorer, Cheffen an de Comité och nees um Croix Rouge Bazar um Lampertsbierg vertrueden an hunn sech em Garderobe gekëmmert.