Kachen & Brachen Weekend vum 02-03.03.2019

Kachen a Brachen war Thema dëse Weekend bei den Scouten an Explorer. Et gouf um Feier gekacht an Kraider geplanzt. Sonndes hunn sie alles wat sie geléiert hun emgesat an hunn en 3 Gänge Menu gezaubert. Deen hunn sech d‘Elteren an Frënn gutt schmaachen gelooss. Mat engem gemitterlechen gemeinsamt Iessen goung den Weekend op en Een.