Scouten Versammlung Astronomie vum 01.12.2018

Owesversammlung am Thema Astronomie bei den Scouten