Scouts & Explorerversammlung vum 27.01.2018

Zesummen mat onsen Explorer hunn sech ons Scouten dësen Samschde getraff fir um Kaachbadge ze schaffen. Et goufen lecker Gromperekichelcher aus Süsskartofel gemaach.
Am Fréien Nomëtteg ass et dunn weider an den Escape Room 216K gaangen. Gemëscht an 2 Gruppen hunn ons Leit sech an zwee Sall an spären gelooss . Mir all sinn erfollegräich an mat Zäiten aus den Sall eraus komm.