Wantercamp 2017

Zesummen mat onsem Partnerstamm den Tscherkessen, hunn sech ons Scouten an Explorer ob e coolen Ritterweekend duerch Stad gemaach. Hiren Wee huet se duerch d’Alstad an och duerch Kasematte bruecht.