Äppel plécken

Den 7ten  Oktober waren d’Explorer, Cheffen an den Comité fleisseg Äppel fir den Viz (14.10.2017)  plécken 🍏