Wëllefcher Versammlung vum 27.01.2018

Bei dem groen Wieder hunn sech ons Wëllefcher et net huelen gelooss awer de klengen Trëppeltour duerch d’Stadt ze maachen. Ënnerwee goufen Stroosseschëlder, an Behuelen am Verkeier erkläert, an den Zebrasträifen uerdnungsgemäss ugewend.
Stëmmung ënnerwee war super an spillen koum och net ze kuerz.