Wellefcher Verspriechensweekend vum 19-20.01.2019

Wëllefcher waren dëse Weekend zu Colpach fir hiert d‘Verspriechen. Sie hu gekacht, geléiert wéi een Feier an Kniet richteg mescht. Spiller hunn och net gefeelt.