B.A. Wäissrussland

No dem mir  wärend dem Scoutsjoer 2013-2014 Schoulmaterial gesammelt fir Kanner an Wäissrussland gesammelt, ass et ons dëst Joer och gelongen en vun onsen Rover fir eng Visitt erof ze schécken.

Do ënnen konnten mir ons net nënnem dovun Iwwerreechen, dat sämtlech gesponsert Saachen och wierklech ukomm sinn. Mir konnten zousätzlech nach do Hëllef leschten.

Wärend der Rees goufen iwwert 80 Erënnerungspack zesummegestallt an un Famillen verdeelt, et konnten Divers Reperaturen un Haiser getätegt ginn, an seguer dunn den Gelder der Klinik e néien Apparat finanzéiert ginn.

Mir sinn houfreg als Grupp hëllefen ze konnten.