Gilwellkurs 2016 beim BdP

img_1711Och dest Joer hunn erem e puer vun onsen Cheffen un enger spannender Formatioun, dem Gilwellkurs beim Bdp deel geholl.