Rover 19 – 26 Joer

ROVERLOGOBei de Rover fanne sech déi Leit zesummen, déi trotz hirem Alter vu 19 bis … Joer nach ëmmer Spaass um Scoutismus hunn an sech heiansdo mat Gläichgesënnten zesummen treffe wëllen fir eng flott Aktivitéit z’organiséieren.

Si sinn nach op der Schoul oder schon am Beruffsliewen oder bauen schon hir eege Famill op.