Verspriechen & Gesetz Wëllefcher

wollef


VERSPRIECHEN

Ech versprieche, mäi Bescht ze man,

fir e gudde Wëllefchen ze ginn an all Dag engem eng Freed ze man.


GESETZ

E Wëllefche lauschtert op deen ale Wollef.

E Wëllefche mécht d’Aën op a spëtzt d’Oueren.

E Wëllefchen ass propper a seet d’Wourecht.

E Wëllefchen ass e gudde Komerod.

E Wëllefchen hëlleft wéi a wou hie kann.