Mowglica 2021

Zesummen sinn HoGa a Mais Wellef um Sous-camp Baloo um Mowglica 2021 vun der FNEL zu Deifferdeng. Hei huelen 17 Meuten mat ronn 300 Wellef an hiere Cheffen deel. Den Dag war mat Installatioun, ville Spiller an Owesanimatiioun gutt gefellt.

Den Programm um Mowglica huet fir ons Wëllefcher haut mat enger Visite am Sience Center gestart. Mir wënechen hinnen vill Spass beim entdecken.⚗️🔬

Den Souscamp Baloo huet geschter no den Experimenter am Science Center nach den Fonds de Gras entdeckt

Den Donneschdeg ass et fir ons Wëllefcher aus dem Souscamp Baloo mat engem Stadtspill an engem flotten Trajet duerch an ronderëm Déifferdeng weider mam Programm gaangen.Haut hunn ons kleng Wëllefcher sech ob Baggerweieren zu Rëmerschen verlaf.