1. Mee 2021 bei den Wëllef

D‘Wëllefcher haten den Samsten e RDV am Bësch fir ze spillen e Meekranz ze maachen an Tei aus Brennnesselen esou wéi Margréitchen Sirop ze schmaachen.