Entreprise Viz 2020

Vizproduktioun 2020 ass troz Covid awer gelaaf 🍎