Jota Spezial

Jota Spezial

Mir hunn ganz aktiv um Joti Spezial matgemach.

Et gouf um Jota-Joti Site vum WOSM u flotten Quizzer an Spiller deelgeholl. Desweideren ass iwwert den Scoutlink an dem Teamspeaker duerch ganz Welt iwwert den Scoutismus, der aktueller Covit-9 Situatioun an iwwert den #HomeScouting geschwat an geschriwwen ginn.