Videokonferenz vum 04.04.2020

Haut hatten mir eng flot Aktiviteit mat eisen daitschen Frenn vun Köln.

Iwert eng Videokonferenz hunn mir Schiffe versenken zu 10 gespillt.

Wenn 5 HoGas und 5 Sirianer anderthalb Stunden per Video-Chat Schiffe versenken spielen, wird das ein grandioses Geplantsche.